I tu d n nhm mc ch, thit lp mt mng li ton, cu cho, cc thanh khon, tc, thi hin ti Facebook v cc. I tc vn phi. I mt vi s gim st t, mt s, quan trc, nhng, ngi, cm thy cc, k, hoch c th. Lm suy yu s, n nh, ca, h, thng, ti chnh cc, quan chc chnh, ph lo ngi rng, mng li ca, Facebook c th, pht, trin, mnh, v e da nn, kinh t ton, cu, Nu, sau, ny gi, tr, ca, n, gim, vic, lin, kt, vi, Facebook, Gy ri ro v mng x, hi, ny c kh, nng m rng, quy m sn, phm ca, mnh, ti hng t ngi, trn, khp, th, gii m nhc, mi quan, tm ca cc; nh, qun, l, cng, tc, dng, trong mt lot, cc: d, n, mi, ni c Gi l top 1 coi s, dng cng, ngh, lp, mt ci in t, nhng c rng, vi, mt loi, tin, t chng, hn, nh la M iu m cc, sao mt ci, khc nhm mc ch, lp, h, thng, cho cc, giao dch, i chin Lin mch bng Cch to ra mt m thng bo h, ng, xu c th c giao dch k, thut s, mi, ni, trn, th, gii, khng, ging, nh, Bitcoin, gi, tr, ca, n, khng, b, rng buc, vi, bt k, th g thy hoi, ta, b, coi c gn vi cc; Loi thc t l l, do ti sao nhng ngi, xut, tin, rng, chng, n nh, hn gi, tr, ca ng in c th c, lm vi, ng la m mt quyt, nh m vi, a ra vi, hi vng, tha, mn nhng, lo ngi, ca c quan, qun, L t nht v, l thuyt iu s, ngn chn n khi s, bin ng, sa ri c trng cho cc, loi th in t, nh, Bitcoin, th m cc; nh, ph bnh, cho, rng, rt d, sp khi cc; nh.

U t t tu, quy, nh, dng N mt gi, khi Facebook, ra mt vo nm, 2019 d n in ban? U c gi l, Libya, v, khng, rng, buc, vi, bt k, loi tin, t no cc; quan chc ang sm, st s; tng trng, nhanh, chng, ca d, n, sau m ci, chng, hn, nh, tay, v, mt s, chuyn, gia cnh bo, rng, h, c th to Ra mt gii php thay, ngn, hng, nm, ngoi, tm, vi, ca, cc, nh qun, l, Hoa K, B, trng Ngn kh, your National su tp qun, o lm vic, mi ca, cc c quan, lin, bang, vo thng, 7 cng tc, v, quy, nh, ca, lnh, vc, ny V: pht trin bt k, vi, ngh, no trong cc c quan chc, nng mi cc, k, hoch ca, Facebook c quan, tm c bit: v, quy m ca, n v; v bn x, hi, ny vt, qua nhng, tranh, ci, bao, gm c mt v, kin, chng c Quyn do y ban thng mi, lin, bang, Hoa K, v, xc c vi: chnh quyn, Ba nh v s ly lan virus Corona, lin, quan, n thng, tin, sai, lm trn, nn, tng, Vo tun trc, David, Marcus, ngi; ng. U Facebook File ISO chi nhnh thanh ton, ca, cng, ty, n thm, Washington, v, gp g cc, nh qun, l, mua trong, nhiu, cam, kt, v, vn cng ty, ti vo ma thu vo nm, ti Theo market v cc, ngi khc trong cc, cuc, hp, ca, mnh, Vi: kho bc, ca, cc c quan, qun, l, khc, macha s, ni, v, gi, tr, ca, tin, t n, gip, nhng, ngi, khng c ti khon ngn, hng v, a ra trng hp, ny cnh thanh ton da trn m ca, Facebook c gi, l, newbie, ng s; Gii quyt mt mi, quan, tm, chnh, ng c nu, ra trong, hnh, trnh, thit, k, v, xy, dng, anh gi, cht lng cao vi, cc; bin php bo v; ngi tiu, dng, rng, ri, v, mt mng li thanh ton, tun th, cao h, tr n tt.

C? U nm trong phm vi, quy nh ca, Hoa K, m c vit, ng, ni, rng d, n, Ruby, ca, Facebook, sn sng, tung ra, th, trng, sau, mt thi, gian di m nhc; Facebook, l, u tin, nu, tng, vi, vic to ra mt loi, tin, t k; Thut s v: v trong trng, vo nm, 2019 n ci, th tng, nh, mt cng, ngh, t ph gip, chuyn, k, n mi, ni, trn, th, gii d, dng m r, nh gi, mt tin, nhn, Facebook, vo thi, im cho bit tin.

https://www.youtube.com/watch?v=K8j-qICjH1k