I su v ni ny khng ch thy c l y l mt cy thy. I m thng hay thch ng nhng, thng, tin, khng, hon ton, ng s, tht m gy, ci s; lo s, trn th, trng, th, chy thui, i ny ngy hm, nay, ng, mt ci, biu, cc bn, nhn, trn, mn, hnh y l, ci s, lng v, m C: hn 1.000 vt kho ca, ngha, l, v, ca, nhng c voi, trn, Bitcoin, th, thy c l, ci s, lng v, m c, con mo b kh da ngy l, cng mt. I c ngha l nui ny a ra ci thng bo n l, nhng ci ngi. U t ln do h, bn Ma, Thut, mnh, H, ri, khi, th, trng, ny, h, ang m vt, con ca, mnh ln? U nhng! Ngy! U t Lin l, nhng m nghe, sau th quyn ca, mnh ti cng phn li anh, khng ng, nh, vy, ch, cho, nhn, vo ci? U ny ra cho bn ch, cn nhn vo hai, ci, ng, thi c ng, mu, xanh, l, cy, ta, ci, ng, mu, ci, a mu l, tng s, lng v, m C; hn 1.000 bch Khng, th cho, thy c l, ci ti liu chia s; v, kip, The word l khng c sai, chnh l, ci s, lng v, m C; hn, 1.000, bch, hi c s; i xung t thng 3 c ngha, l, chng, ngy, cng, c, t b c, hng, nghch, thi, nhng m ngc li nhng, ci, v, m c khng Em Bit: khng th chng ta li nhn, ngc li l, khi ng, mu, xanh, l, cy, ny th bn, hiu, tnh, hnh, nh, th, no tinh, hnh, l, ng, xanh, l, cy, tng, trng c ngha, l, cng mt s, lng b, nhng m ci s, lng bit; thi Lu tr tng ln, ngha, l, nhng c voi by gi, h, tc li thm v, t t thm, nhiu, bch Khi, Mc d, l ci s, lng ving.

I xung nghing m ci s ny cn tch ly li cn cao hn na khi, ngha l, chng, ta, ang, thy c mt s; nhn ca, cc, mi, ang, tr, thnh, c, l, bo bo, tnh, hnh hin by gi By gi, khng, mun chuyn qua y m Chia s mt s, nhng ci, thng, tin, ni, bt, ngy hm, nay, th, trc, ht, l, tnh, hnh, lin, quan ti pha bn em. I thi. U tin ht Ti mun chia s, thng tin, lin, quan, ti family th, TP, em, n ci, thng, tin, l, cy, gii, php, tng, hai, ca, eater c tn, l, Adam th, Amazon, ny y th by gi, chng, ta, hy c, lc c tng, cng, l, 3. T lc li trn mt li quay Bazan ny y b s dng nhng cy, ng, dng, trn, cy, gii, php, thng hay, ny th by gi, em, n, cng c gii, php, tng, hai c ngha, l cc bn, hy c, l, chng, ta s, t t thy Rt nhiu nhng, ci d, n, h s bt; u l hoa s; thch hp, tng, hai, qtb, cc, bn c, th c, ph r, hn, khi m s; dng ging, nh, l, chng, ta, thy c; l da s; ta? U lm chuyn ny cho nn, ci, vic m, ph cao s, t t gii, quyt, cho d, l, chng ta, cha c y ti cng khng cc; b; cng s, t t gim, xung, khi m cng, ngy, cng, nhiu, nhng d, n s, dng tng, hai, ca Y t hn nh, l, Adam nhng, mnh, no m khng, rnh thiu, rt, n gin y l, tng hai ca, t B, th nhng ci ti liu s, ri khi, eater Tn Mt it b sao i c x, l, trn, tng, hai c ngha, l, trn, album Sau li gi ti liu tr li t, mt m xc, nhn ca, mt lc, nhiu, giao, dch, ca, mt lc y l, cy cch, hiu, n gin, th ng, nhin, cht, ph s; thp hn, Ti v, khng, phi bt c dp, no cng, cn phi c gii.

Quyt bi mng li ca, Taylor m s, c gii, quyt, v, mnh n tng, 2 sau li gi, nhiu giao, dch, xung, cng, mt lc, ging, nh, l, cc bn, gom, h, li v, x, l, mt lc, trn, mt li ca y t, th s lm cho Bn li t b, tc nghn hn th y l, gii php, v, Idol v y khng phi hp, duy nht, chng, ta c nhiu, cy, gii, php, khc, v, Edition khng c ng ring m h s dng mt ci, cng, ngh 90, con ngh, lun, qtam, chng, Ta s t t lm quen vi: nhng ci t ng ny khi b, chng ta thy c l, Trang ngy cng, nhiu d, n gy, dng trn, mng, n tng, hai ca, TW, chng, ta, tip tc nhn vo ti liu k, tip lin quan ti Khi. U ID th khi, no thnh, cng m cp, nht c c hp, ng, thng, minh, nung, x, Thnh, Cng, Ngy hm qua ti chia s, trn, nhng, mnh, so vi, cc: bn, th, sau, nh, th, no th, cc bn; th, tnh, hnh, th, trong, thi, gian, l, 24 gi qua th sau khi c nhiu, thnh cng, chng, ta, cng, thy c mt, ci, t xung gi, t 2, ng 74 xung ti mc hin, ti l, khong hai, ng ‘ th sau, khi, m c cy, thng, tin, l, c hp, ng, thng, minh, th, Mt li ca ti Donal gi, c, cng c ci s.

I xung Khong chia, lm 10 phn trm th k, tip nh th, no bit thi no By gi, chng, ta, tip tc ch. I chng ta thy c Alo. U l thnh cng c c hp, ng thng, minh, chng ta by gi ch, i xem coi, l ci; u s c nhng, ci d, n, no gy, dng, trn, mng li ca ti! No! U rt! L quan trng cc bn hy a Ch Cn Th. U Thuc c nhiu d n ln tham, gia vo mng li cn au; u thi; th chng, ta c th, thy c ci s; kh, quan, lin, quan, ti gi c by gi, thi, gi, cng c s; tng trng, nc, mnh, trong, thi, gian, gn y trc; Khi m c hp, ng thng, minh, th, ra m ni by gi, chng, ta c l, gi, thi, l, vn gi, l, hai; u, 40 cng, l mt iu, ti thng l, tt ri, Ti v; chng ta y khng lu, cch y l, con chng cui thng; 7 Cn au? U ch khng ng 26 xe m thi V by gi; khi; u sau, khi m c s: iu chnh, sau, khi, m c thng, minh, vn, l, hai, ng, 40, xem thi, im hin, ti chng ta by gi, hy ni, cho mt s; nhn ti liu khc. I thi ci bn khi c l, ci lnh, nhn v, tnh hnh by gi, ra th tnh hnh, lm pht ca, Hoa K, cc v duyn, ai khng, Hoa K, New York, ni l chun on l, tnh hnh, lm pht mi nm cng, Hoa K, l khong Chng 52 phn trm, trong, nm, nay, ri trong, vng, 3 nm k, tip l, khon 4 phn, trm c ngha, l, h, ni, l, lm pht, lin quan, ti thc n lin quan ti lin quan ti thuc lin quan ti hai nh mi nh th s, tng Khong chng l, 45 phn trm 15 ngha l, tng li kp, 52 tng 5 phn trm nm, sau, ta bn, phn, trm, th, cc bn, th, c, l, trong, vng, 3, nm ti y 4 nm ti y Hoa K s, l, mt ci, Tnh, hnh, l cc Bn s c: l, gi c tng, cao nm, ny th chng, ta, th c l, tng hnh, ny l, ci, tnh, hnh m ti sao m chng ta nn c ti sn ch, khng, nn, lu, tr, tin, mt chng, ta nhn, vo cy, ti liu k tip Na cho d, l cc bn ngh, tn, hnh, th, trng, nh, th, no c th, l, nhiu bn, ngh, l, chng ta, i vo ma ng, ri c th, nhiu bn, ngh, ra, chng, ta s, tip tc, tng, trng c.

I ban ngy chng ta, cn c s iu chnh i xung na nhng m thi Ci ny chia s, cc bn tnh hnh on Trinh; Khi, no ti liu nh th, no lin quan, ti tin, tc, th, tin, tc v, ti liu tip tc cho, chng, ta, Th c l tnh hnh, rt, l, th quan, lin quan ti cc; phng din, thng tch, visa sieu, ngy hm nay, th, sieu, ca, visa chnh, l, our Kerry ni, l s thy trong, vng 5 nm ti y mnh Khi v; cp tu s, tr thnh, mt Trong nhng ci cch thanh ton, rt l, ph bin v, ng nhin, ni, nh vy, Ti v, sao ti v Visa khng mun b b li pha sau Trong khi v per mertesacker tham gia vo chng, ny y l, c c lin quan ti ci l, thuyt Game nhng m mt cng ty, ny khng, chp, nhn, gip, Cng, Tin, Chp, Nhn, thi, cng, ty kia s c c, nhng ci li ch v do l, do cng, ty s, chp nhn, cc bn, hiu, r, tnh hnh, xy, ra, trong, vng, 23 nm qua nht Lin quan n cc phng din, nhng qu; u t ngn hng v chp nhn, ngn hng chia li nhanh, chng chp nhn, bi, h, khng mun b li pha sau v, trong nhng nh, vy m chng, ta ni ti quc, gia th, cng, tng, t m thi Cc bn hy chng, ta, ang nghe ni, ti sau khi mo Sapporo chp, nhn Thanh ton, bng cu, t chng, ta li nghe, ni, ti thng tin, lin, quan, n nhng, nc nh, l, Cng ha, Panama, chng, ta, ni, ti Brazil, chng ta, ni, ti rut khoang By gi, chng ta nghe ni ti thng tin, lin quan ti nc import, th B, trng B, tnh kim v, ti n l, ang tm hiu bch, khoai c th yubikoi, cho, n phng, din di chuyn, tin, th ring nh bn, ni, l, dng report, wizard th, Lm pht qu cao by gi, ch cng k, m thi, cho nn s, dng bch, ci, l, mt ci, ct, tt hn.

I vi li xin b ci ny th cng tng, t, l, thuyt game; ang, t t tr, thnh s, tht cng ty, ny chp, nhn, cng, ty, cng phi chp, nhn, nc y cm, nhn c ghi li nhanh, chng mun, chp nhn, ti v, khng ai mun B: li pha sau ht, th, ngy hm, nay, cng c mt lot: nhng ci, cuc, phng, vn Sing for dead th y l, phng vn. I vi mt ngi m nhiu bn, n quen thuc chnh, l, cavalli, l, mt trong, nhng ngi, si chng trnh xa tan qun, Hoa K, th Panigale c hi; v, itf th, khe, vi, ngi li c mt cu, suy, ngh m thng cm thy l ti mun Chia s vi, cc bn, chnh, l, nhiu, ngi, th, c lng tin, l, chng ta s c mt ci, bit khi ytf, t y n, cui nm; nhng m khi, mnh khng ngh nh, vy, cho, em li ngh, l c hai, chng, ta phi. I qua ht nm sau ngha l, nm 2020, ba chng ta phi c bit: coi thi ht, ti v, ch khi, no m Lut ca, Hoa K, r rng th, mi c bch file, pdf c ngha, l, kem ra, ri, khng, ngh, n s c b; thi Th em nhanh chng nh, l, nhiu ngi, ngh mt iu, khc na ch ti th v. I chia s: bt, thm, Nhi, th, tomaselli, l, mt trong, m nhng, ngi m lc, no cng, ngh, l, gio, v c tng, cao nhng m l, khi m c hi.

V: thi m Sony c ngha, l, chng ta cng, ngy s, cng thy nhiu, cng, ty, lu, tr, bnh, Khi, nh, l ti sn, hay, l, khng th, massage khng ngh, nh, vy, thi m xinh li c mt cy, suy, ngh, l, nhng, cng; ty gi! H? U lu, tr vng, u Th, h, cng s, khng c lu, tr, bnh, Khi, nh, l, nhiu, nh, cng s, con s, cng ty, nhng, m, khng, phi l, c phong, tro, m nhiu; cng, ti lu, tr, bch khi! U nhng m h s lu tr, cy tm, i cn thit h c th a ra nhng dch v, cung cp, dch v, lin, quan n gip ti i l, ci suy, ngh ca, Family cc bn, ngh, th, no hy comment, bn di th, ghi bn, mun; Chia s cc bn, cc, bn, hay c, l c th, l, cc bn, ngh, ca, chng, ta s, khng, thy gi, c; tng, trng na nh bn, ni, l, chng, ta, c th, thy tng, gp li ca, nm, 2018 c th, l, bch, thi, tr li ca C: 53.000: V by gi, chng, ta, tht s, bc, vo ma, ng, hay, l, nhiu bn, ngh, l, chng, ta s, tip tc, thy s; tng trng, mnh d, tng trng, ny vn, cha, c chm, dt, th, cc bn, ngh, sao th, cc, bn c; th; l, A ra nhng, quy nh, cho bn, thn mnh, i qua ci. U t bn thn thun li khi, anh, Lc, mai, c, th, bit c cc: bn s a ti: n cui nm, tnh hnh, nh, th, no hay, l qua nm, tng nh th; no thun th, ch, l, mt ngi, m c lng tin, lu di hin, nay, Cho nn Thun tip tc v tip tc chung mnh gi, trong, nhng, ci thi, im ny v, thun Chung Minh gi, gn y.

I vi ci s, i xung gi, t, ngt, t ngy 7 ty thng 9 th by gi, ra, th, thng, cng, c c. Hi y m ngoi tr l, nhiu bn b, bnh thng trung, bnh gi, nhiu, nm, nhng, ng, nh, l, bch, Khi, n, no b, Khng, mi, l, nhng m Khng, i nhng ci c hi, gn y c ci gi, tt, hn, so vi, nhng, ci gi, cch Y 12 thng mnh thu mua nhng ng, khc, trong, ci, thp mi, ny y l, nhng g mnh, ang, lm hin by gi c, n, ngh, sau bn, Cm n bn, di cc bn c, ang, thu, mua, hai, l, cc bn bn, ri, Cc bn, ngh, chng, Ta i vo ma ng cc bn, hy ci, mnh bn, di y, tt c nhng, ci, thng, tin, m mua, mang, n cho, cc bn, cho, baby, lun, ngy hm nay, ti hi, vng, l, cc bn nhu. I nhiu gi, tr trng ci video, ny v, Nhng hnh, no m cha c theo di Thun kabul, trn nhng mng x, hi, ca, mnh, theo di Quan, Trc, l, bm, vo ci, ly, b; Em, i, u tm thy nhng thng thc, nh, l, The Channel Facebook V, Twitter cc bn c, th, nhn c nhng, thng, tin, mi, nht, v, nhanh, nht, cng, nh, nh m; no mun, tm, hiu nhng. U i dnh ring cho cng ng ca, thng, cable, th, cc, bn c, tin, ci, ta, bm, vo link bn di video, ny tm, hiu nhng.

https://www.youtube.com/watch?v=Vg7m9gwLbV0