U t vn ti l mt trong, nhng c nhn gt, hi thnh, cng, kh, sm, v, nhanh chng, tr, thnh, mt cy, well, c; ting, trong, cng, ng, crypto, Vit Nam, khi m c, th, kim tin, triu, mi, ngy, v, khng quan, tm, n tin, l, Anh, Hong Minh Thin nhn thy nhng vn ca, cristo, nn, quyt, nh, thnh lp group, con Vit Nam, vo nm, 2017; chia s; v; cch! U t cch nh m khng, thu bt k, khon, ph no ca cc; thnh vin tham, gia nh, vy, cng c th, ni, anh Ha Minh, Thin, l, lp, im, lun s, nhng, ngi, c, nh, hng, i? U trong gii cristo Vit n nm 2019 cho mt cuc, nhu gm anh, Minh, Thin, Anh format; li ngha v, anh Cng, ba ngi, quyt, nh, cng, xy, dng, h, Tuyt, coi, Vit Nam, vi, mt phin bn, chuyn, nghip, hn, v, ln, mnh, hn, ng, khi, nhn, Vo th mi thng, hoa c ng, khng Cu b, Cu ba chn, ny lc c tham, vng l, cht, con Vit Nam, c th, gn kt cc; nh! U t Crystal h: tr kin, thc, gip, mi, ngi c thm, kinh nghim, trong, th, trng y mu, nude, ny tp ch, l, cn pht trin Crystal Vit Nam, ra cng, ng, quc, t n thng, 10 nm 2019 b, king ba chn c hon, thin hn, th C s tham gia ca, anh Mai, ngha, v, vi, nhng, kinh, nghim, chinh, chin, ca, mnh, ri, tri, qua rt nhiu nhng bin ng ln xung, ca, th, trng c khi, B, 4 admin phi t b, tin, ti ra chi, tr lng, cho, nhn, vin, th, n, Nay, chuyn coi Vit Nam, thc s, ln mnh, v, trng thnh mt trong, nhng nhm di nht, trong cng, ng, cristo c v tui i ln kinh nghim c bit: l hin ti th 43.

I ca chic coi Vit Nam, cng l, ng sng lp ca; qu? U t k300 ventures k300 ventures: cng khng, cn xa, l g vi; anh em, restore bi; qu; u t v, h, tr rt, nhiu d, n thnh, cng, ng, thi, quy, cng l; i tc ca; rt nhiu cc; qu! U t khc nh pht, Lucky Rose ko98 GS, raptor capitol v cc; sn giao, dch click to ln, trn, th, v, tai, nanj; Ok, s, hu con s, kh n, tng vi, khong 140.000 ngi tham, gia Hin, ti trc coi, Vit Nam, ang hot ng, mnh m Trn nn tng telegram v, nhiu cy khc, nhau, mi, knh c chc, nng v, nhim v, khc nhau nh, Marie prescott, th dnh cho cc, men b c s am hiu nht nh v, th trng Marie prescott cng cc, cch nhn, nh chuyn su v; a ra Cc kin thc, tham, kho, cho nh. U t ti a ha li nhun tip theo, l, Wireless OTC l, ch, mua bn, OTC c cc: admin, ca, chekhov, Vit Nam, h, tr, giao, dch, trung, gian, knh, kin, thc Phi, easy slimming s, hng, dn, anh, em, quan, tm, n, th, trng tin in t Tham gia cc s, kin, ca, cc d, n, mi, nhng and lock. Ido ido hay Sounds for tri nghim cc: sn phm ca, cc d, n nh v, mnh tecong game cui cng; l, cy, cht, coi, Vit Nam, li knh, chnh c nhim; v, tng qut li ton b, tin, tc, th, trng, l, cu, ni, thng, tin, cc, knh Trn khng ng ngoi xu hng pht trin ca, mng x, hi, trm, nhng, nm, gn y cht, con Vit Nam, cng xy dng, cng, ng, trn, t mng x, hi, ph bin hin, nay, nh, Facebook, Twitter, trong, c fanpage, v, trc, coi, Vit Nam, l, ni, cp, Nht cc bi phn, tch d, n tin, tc tng quan, th, trng, hng, ngy, vi, hn 9.

000 ngi theo di trn ti t cht con Vit Nam, cp nht cc, bi phn tch ting Anh cc, crixt, Vit c trn, knh, thng, tin, tip, cn vi, cng ng Quc t ti khon quy t ca, chuyn khoa, Vit Nam, hin c hn 10.000 lt theo di cht, coi Vit Nam, cng thnh, lp, mt group bn, mnh c th, cng, nhau, ng, bi, v, tho, lun group, hin c hn, 11.000, thnh vin mt con s, kh N tng trong cc group Crystal hin, nay ngoi, ra, pht, minh; u tin, ca, chic qua Vit Nam; l anh, Hong Minh, Thin Cng s, hu mt knh, YouTube vi, ti khon Bn, ch bn, mnh, cng, vi, hn, 80, 7000 lt ngi ng k ti knh, ny Anh Hong Minh Thin cng, chia s, nhng bi, hc; u t nhng kin, thc, v, th, trng, ca, t n cng, ng, khi, quan, tm, n th, trng, tin, o th chc, chn, mi, ngi s, tham, kho, thng, tin, nhiu, knh, khc, nhau, nhng, h, ch, Google, Ri c bo v, gn y l, xem cc video trn, YouTube c ci nhn trc, quan, hn, v d, hiu hn, nm, bt c xu hng, ny cht con Vit Nam, cng xy, dng c; knh, YouTube, gip, cho, mi, ngi d, dng, tm, hiu, v, chn lc, Thng tin, th trng mt cch, nhanh, chng knh YouTube ny cng ging, nh, mt phin bn, video ca, Channel Chc, con Vit Nam, trn telegram, knh cng, kh, nhiu, video vi, rt nhiu, ni dung, hu ch y th, mnh c th d, dng tm, thy nhng, video Nhn nh v cc d n hay, nhng, ng c tim nng c gi, cn thp cha c mi ngi, bit n v, ch nhiu mua admin ti cht con Vit Nam s.

I su vo Phn tch nhn xt nh gi, chnh, xc, v d, hiu nht, ngi, xem, tham, kho c th, a ra quyt nh. U t mt cch c tnh ton, v, thng, minh, knh, cn c cc: video bi ng m c em mnh, a ra nhng phn tch nhn, nh, v hng. I ca th trng cung, cp, nhng, gc nhn, a chiu cc; nh! U t c th lng trc, v, ng, ph vi, cc: tnh hung c th, xy, ra, t ra, chin; thut; u t hiu qu gim, thiu, ri, ro, nht c th, khi m mi! U t vo bt k, lnh vc, no th cht chn chng! Ta? U m ra tm hiu thng, tin, v, lnh vc, cha k, khi chng, cristo, l, mt th g rt, nhanh, v thay, i lin tc, i khi ch, cn mt hoc, hai, ngy, khng c tin, tc v, th trng, thi, l, chng, ta c th, tr, thnh, Ngi ti c ri v, khng phi hng, ngt, kiu y l. U Ti y th mi ngi c th tham kho cc video tng hp, nhng, tin, tc, quan, trng v, hot nht, trn cy, cht, coi, Vit Nam, nhng video ny s, gip cc, restore theo, st din bin th trng sau, khi, xem, nhn c cc, kiu con Iu ri m vn cha hiu, h, vn, cn lm tao thc mc iu g th, cht, ko Vit Nam c dnh ring t, cho 10 vn cu, hi v, sao chu, nhng video dn khi v, ni y cng c th, coi l, mt im, nhn, va gp, Phn tng tng tc knh li va, gii, p, khc mc ca, mi ngi, mt cch, nhanh, chng, v c th, nht, cc bn c; th li nhng, cu, hi, ngay bn, di phn, bnh, lun, ca, nhng, video m cc bn, quan, tm, n gin, nh, an r Vy thi cui cng l mt thng, tin, kh, hp, dn, l, nu, thi, gian, ti m knh cht con Vit Nam, t c nhng Mosfet Sprite xc nh, nh 10.

000 sc 20.000 sp hay thm, ch, ln, n 100.000, th cht, ko Vit Nam; s c; nhng s; Kin nh du nhng mc c bit: v cho bit s kin, ny chc, chn, c rt, nhiu, phn, qu, gi, tr, cho cc, memb, tham, gia knh, Nu bn, l, mt fan, t hon ton, mi v, ang, tm c; hi. U t hoc Bn, l ngi am hiu v th trng nhng mi nhn, 10 20 thm ch, l, 100 ln ti khon ca, mnh, nu bn, mun, bit; ng coi, no d; n, no ang, thc s, Tim nng, c; th; u t chc, thng, th, cht, ko Vit Nam s, l mt chng, minh, ku, uy, tn bn, tham, kho, kin, thc, phn, tch, th, trng c, nhng La Chn.

https://www.youtube.com/watch?v=Gapnlj850fg