We kijken naar vers of technische, analyse of zal de grafieken voor bitcoin wat kunnen die ons vertellen en wat later die, op dit moment van zich, zien eerst wil ik dat, al laatste, nieuws vandaag de hoogste inflatie. We hebben gewoon over nederland sinds 2002 met name dankzij de flink gestegen energieprijzen. We deze week kijken naar de nieuwe, rechtszaak van factsheet, great white immers, meer loopt belangrijk onderzoek in de vs, wat blijkt nou, best veel mensen hebben, hun baan opgezegd, als gevolg van pluto, winssen hoeveel ja, daar gaan. We natuurlijk even naar kijken mel paal voor kdo maar liefst twee miljoen, wallets actief en essie vraagt feedback, voor de omzetting, omdat greyscale dit point rust, haar, een, huis dpf direct van start met dat, belangrijke onderzoek uitgevoerd in de vs, ditmaal dames fx science en zij zeggen; 1 op de 25 mensen die heeft inmiddels zijn of haar baan opgezegd gevolg van de behaalde, crypto winsten vragen die zij stelden die waren, dus op gericht, om de achter te komen of en met name, hoeveel, mensen, daar wen, je deze toch best wel grote, stappen, hebben Kunnen nemen als gevolg dus van investeringen die zij eerder hebben gedaan in crypto currency werkt of als een heads up de hele enqute was niet. Heel, groots, opgezet, maar toch zijn die uitslagen interessant de tabe 7 en 641 mensen namelijk gereageerd op deze vragenlijst en over een. Maand oktober heeft, safe, ik, die, vraag, gesteld, die vraag die laden dan, als, volgt hef, you or someone.

You know quit your flash their job at some point. Over de laatste urge you to financial freedom. Punt by investing in crypto currency oftewel ben jij of ken je iemand die is opgestapt bij zijn of haar baan als gevolg van winsten behaald in investeringen gedaan in quarto en op die vraag zijn, toch, maar, liefst, 4. Procent ja, ik zit zelf in die, positie ik, heb, namelijk, mijn, baan, opgezegd, maar, liefst, zeven procent die zegt in ieder, geval iemand te kennen die, die, stap, uit, dus, heeft, genomen, cif ik die beeld, verder op hun website in dit. Rapport is alle, belangrijke, grafieken, ook, nog, eentje die, daar heel, erg, belangrijk bij is is de volgende de free kwaad, blijkt uit, welke inkomen schaal die mensen dan daadwerkelijk, komen, 27 van die, gestopte van die, mensen die is met, vervroegd pensioen, gaan, zou, je kunnen zeggen die Verdienden minder dan 25.000 amerikaanse dollar per jaar met hun normale baan aan de andere kant zie, je dat zon 37 procent van de mensen die zijn, gestopt 50.000 dollar verdiende met name de naar, amerikaanse standaarden, een, ieder, geval, lage, inkomens ja, die ging, niet de dus van Die financile vrijheid die cryptos op dit moment heeft kunnen geven want suffix, die, concludeert verderop, namelijk dat de rij kraal eigenaren van crypto, het echt, meer gebruikt, als een, vorm van spreiding van hun investeringen dus niet zozeer, als een, primaire, bron van inkomsten, daarnaast blijkt de ook. Nog dat het grootste deel van de crypto investeerders terecht voor de lange, termijn in zit dat lijkt me dat.

We geen verrassing tot de veel meer beantwoorden vragen hier verderop gaan. We die gaan terugvinden in dit hele rapport namelijk 17 1699 keer beantwoord waarom men in kleur, toe investeert, blijkt, het, volgende 28 doe dit voor winst op de lange, termijn net iets, minder 23 procent doet dat, voor, winst, echt, op de korte, termijn 11 toch nog, als Hij tegen inflatie en 12 om minder afhankelijk te hoeven zijn van de keuzes die worden gemaakt door de amerikaanse overheid meer belangrijk nieuws ja, natuurlijk deze week is het weer zover het lang, stil geweest rondom de beste man, maar een is er een, nieuwe rechtszaak op dit Moment, gaande tegen de facto chique greg ride want al het, je haren lang, houdt hij eigenlijk in zijn eentje de gemoederen in bitcoin land toch best wel bezig, sinds 2016 is dit aan de hand van sindsdien claims right, dus, dat, hij de enige echte satoshi nakamoto is Intussen zijn we toch best al een, aantal rechtszaken, verder deze week start er, toch weer, een nieuw en dit geval tussen climb on and right irak raymann is in dit geval de aanklagen die claimt dat white niet alleen heeft gewerkt en bitcoin met, name, ook, zijn, overleden, Broer de overleden broer van irak lyme en dus dave het was dat een, hele belangrijke rol in de hele ontwikkeling heeft gespeeld kern van de zaak komt eigenlijk op het voor meneer klein man die claimt, dat, zijn, broer deventer en right, samen, hun bedrijf alle wat, ze Gebruikten om bitcoin meten marne en dat niet alleen op de bitcoin broncode zou daar in zijn ondergebracht bright, die ontkent de aantijgingen en geeft aan dat die, ondanks dat, idee dat, clara man, als vriend, zou, gaan, ook, als vertrouweling, zag, nooit, samen, hebben, gewerkt, wordt, zaken, hebben, Gedaan en dat is echt alleen hij alleen grgoire satoshi nakamoto mag worden genoemd afgelopen maandag tijdens de opening van deze zaak toen heeft.

Carlos dat is de advocaat van de familie climb, aan dan een soort tijdlijn geschetst om, even een beeld te krijgen van wat er allemaal is gebeurd en met name om de conflicterende uitspraken van ride mooi in kaart te kunnen brengen zo, laat, hij, bijvoorbeeld, verschillende emails, zien Daarin herhaald white meerdere, keren dat dave, het clients, een partner is en zelfs wordt die, zakenpartner genoemd, dat, doet right lange, tijd zelfs tot na de dood van devid. In april 2013, maar paar, komt, ook vanaf dat moment eigenlijk verandering in want niet lang. Na de dood is dan begint het gehaald van white een klein beetje het en veranderen nog altijd het noemt the climb en zijn partner dat dan weer wel maar hij begint steeds meer afstand te creren eigenlijk tussen hemzelf en op tv grime en zou hebben betekend dieren. En daarnaast claims right in een, ze eigenlijk dat, climb, een, gedeelte, intellectuele eigendomsrechten volledig heeft overgedragen en dat gaat het natuurlijk een, beetje steken volgens was werd met, name, als, gevolg daarvan de relatie, tussen wright en de familie van climbing slecht nadat ze hun 2015 lucht van Kregen dat white de belastingdienst in australie in ieder geval, had gemeld dat hij climb en 40 miljoen dollar zon 34 miljoen euro had betaald om zijn de gedeelte van het bedrijf over te kunnen nemen na 2018 wordt dat, er nog gekker, worden, zelfs, zo, bont, dat writers, Vlees gezin te ontkennen dat hij en climb een, puber haupt ooit hebben samengewerkt dus het wordt eigenlijk steeds gekker het hele verhaal en ook de hele situatie die daarbij hoort beide partijen die geven binnen deze rechtszaak aan dat, ze, betrokken zijn, geweest bij de creatie van bitcoin, Waarschijnlijk ligt de waarheid dagen nu wat een, bij de claims, ver vandaan want ondanks met, naam dus die claims van grab, wright dat, hij daadwerkelijk sitoci zou zijn is hij het nooit, hart kunnen maken heeft nooit, iets van een, bewijs kunnen leveren al heel, vaak een, hele, Grote mondgat het: u dat; zou gaan doen dat, hij bijvoorbeeld in mei, 2016 nog, aankondigde dat.

U de bitcoin die aanstaat als, je worden toegeschreven in ieder geval beweging, zal, brengen kwam, je er later met een, inmiddels verwijder de blogpost toch op terug zijn ik dat er een niet de moed voor had het blijft dus gewoon feit dat het tot nu toe nog Nul bewijs is geleverd hij blijft wel doorzetten en volhouden met dus deze meest recente rechtszaak, als laatste gevolg daarvan nieuws vanuit kamp assisi en dat dan weer geen verband met de aanvragen van verschillende, ints maar dan met name, die van greyscale die op dit moment. Loopt want de fcc die vraag namelijk door, middel van dit document, om feedback, voor die omzetting van het greyscale bit kunt rust naar en edf zoals, je weet de afgelopen weken is al, had reuring en wat beweging in die markt gekomen in amerika, zijn er, namelijk, drie, Producten in ieder geval voor, institutionele, investeerders, inmiddels op de markt, gekomen daarmee kunnen die investeerder gaan speculeren op de prijs van bitcoin maar hart dat zijn allemaal weer afgeleide producten paar dat, je dan uiteindelijk dus weer, via via in kunt investeren en speculeren goede ontwikkeling, maar wel, Wat omslachtig nog daarom blijft het nog steeds de grote hopelijk werd door, wereld dat, er, op, korte, termijn, natuurlijk, echt, een, spot bitcoin, ipf gaat komen en met name, ook, wat, grey, schildering, kan gaan betekenen want zij hebben een, aanvraag ingediend bij die je zelf de essentie Om dus een, ivf, op basis van echte, bitcoin te mogen gaan aanbieden nou wees stil, staat, natuurlijk, bekend, om een, greyscale bitcoin, vent de gb, etc.

Aandelen op dit moment: zit dan voor maar liefst de 40, miljard dollar aan dit koningin, maar, precies, dat, fonds, werden, ze, dus, echt, gaan, omzetten, naar, een, spot bitcoin, idee f en de fcc die heeft, maandag ook, dit berichten uit gedaan dat, hebben, ze, gepubliceerd, waarin, ze, Om commentaar vragen om deze, voorgestelde wijziging, leven zie, je ook dat is een, bijzondere ontwikkeling maar dat, ligt, toch iets genuanceerder de nyc arkady heeft op 19 oktober overigens die aanvraag, ingediend om die, gbt, cjf, dus, om te, gaan zetten om die, aan te, mogen, gebieden, om De lijsten mogen gaan zetten de essentie die moet daarvoor natuurlijk wel voor een bepaald moment een beslissing nemen die zou in theorie 24 december ook kunnen vallen maar dat is nogal optimistisch zijn, er een, handje van om keer op keer op keer dergelijke uitspraken dus uit te Gaan stellen en precies deze tactiek dat, vragen, om input en feedback is dus niet: zo bijzonder, dat, hebben, ze ook al toegevoegd bij de haar vraag de meesters, en de aanvraag van van eck in ieder geval echter heeft de ss ie ook in die, aanvraag uitstel, op, Uitstel aan zichzelf toegekend maar, je nu de 14, over 10 dagen dus dan zullen ze toch echt met een, uitspraak moeten gaan komen het is mogelijk dat de greyscale onszelf lot, staat te wachten dat, het gewoon, nog, jonge, gaat duren voordat ze berhaupt iets over gaan horen Maar hopelijk wel snel rond greyscale heeft in dit kader nog, veel, grotere, plannen, zij, willen, uiteindelijk, namelijk, al hun, fondsen gaan omzetten naar, spot ipf, cardano, laat, ook, weer van ze, horen belangrijke, mijlpaal behaald want dan hebben.

We het in dit geval het aantal gebruikers van het protocol een zekere zin want er zijn inmiddels namelijk twee miljoen aardbollen actief en dat gaat best wel hard want afgelopen maar hij toen werd de eerste, mijlpaal behaalt namelijk die van een, miljoen stuks neemt dus een, hoog Tempo toe dit, aantal ieder geval dus, het officile twitteraccount van cardano en die. Groei is enerzijds natuurlijk ook, best wel goed te verklaren sinds het behalen van die n miljoen, mollets aan al bonnen, tussen de heb ik het dan over hebben ze een, hoop bewegingen in ieder. Geval laten zien en op ontwikkelingen laten zien zo is onder andere de alan zo, hard voor daadwerkelijk uitgevoerd daardoor konden natuurlijk maar het complex ontwikkeld, gaan worden gewoon op de hoofd blockchain op het mee net sindsdien is ook oprichter zoals haske ze niet meer van het, wereldtoneel Af te slaan het huis actieve aan het werven met, name op dit moment in afrika, zo ziet. U bijvoorbeeld heel, er, zijn, nog, weten dat die, op schema, ligt, om aan, maar liefst vijf miljoen studenten in ethiopi en digitaal uit die te kunnen, gaan, overhandigen dat digitale uit die is dan weer gekoppeld aan al hun school data en natuurlijk, draait allemaal, om alweer, op De cardano blockchain dus dat wil, je daar echt gaan implementeren in de samenleving met dit soort initiatieven behalve dat ze, hoort er al hard, ontwikkelt ook aan de achterkant, natuurlijk van cardano met name, een, schaal, oplossing hardware, moeder netwerk, helemaal, toekomstproof, gaan maken want door, hyde, waar, Kunnen transacties op de garnalen blockchain en uiteindelijk dus of chain worden gekanaliseerd dat, gebeurt dan weer, naar, steken impuls of hardware notes en dat heeft dat, eigenlijk, nog, geen, invloed op de hoofd blokje en het plan is dan wat, iedere, huid, waar nood maar liefst 1000 transacties Per seconde kan gaan verwerken daarbovenop is het plan.

Om 1000 van dergelijke notes, te hebben draaien en dat zou betekenen dat het hele cardano network dus, tot een miljoen transacties per seconde, kan gaan, verwerken, dat, zijn, natuurlijk de aantallen. We dat we met zijn allen, naar op, zoek, zijn, blijven, goed, ontwikkelen, blijven, mooie, mijlpalen, houden dan gaan. We even kijken naar onze, eigen, echte, dagelijkse economie en daar is het wat, minder rooskleurig op dit moment we hebben namelijk te maken met de hoogste inflatie sinds 2002. En dat, heeft veel te maken met de hoge gas en elektra prijzen van de moment want ons consument moest jij over oktober maar is de 34 procent meer betalen voor goederen en diensten ten opzichte van een jaar eerder in ieder geval dat is tussen sterkste prijsstijging sinds April 2002 dat blijkt, uit alle data die. Beschikbaar is bij het cbs in ieder geval gas, electriciteit heb, je ongetwijfeld meegekregen hier ook al een, aantal keer besproken dat is echt aanzienlijk duurder geworden en met name daardoor liet die, inflatie, dus, op dat, we naar september gaan kijken zien. We dat die inderdaad ook, nog wat lager was 27 hadden het toen nog mee te schaften combinatie van factoren dat zorgt ervoor dat. We eigenlijk wat langer gerommel zien in de energiemarkten met, name dus, dat de gas en stroom prijzen de groothandelsmarkten, aanzienlijk duurder zijn geworden. En van die, omstandigheden naderen service, waren, relatief klein dat had wetten maken met de afgelopen strenge winter de vraag. Bij energie is daarnaast wereldwijd op eigenlijk simultaan echt tegelijkertijd op alle plekken op, aarde, flink toegenomen door, het economisch en stel dat, je wereldwijd ook ziet dat, allemaal, volgt weer op de corona crisis.

Prijsstijging van gas, jaar op jaar die nam toe van 183 in september naar 306 procent in oktober elektriciteit was ‘6 procent duurder dan een oktober 2020 en deze tempels die prijsstijging 244 procenten staan allemaal idioten percentages, om hem, even bot te zeggen, waar dat. We mee te maken hebben en dat is nog niet alles we zien dat ook elders in de energiesector en de prijsontwikkeling van motorbrandstoffen duwde de inflatie ook weer verder omhoog als we daar naar kijken in oktober ook weer betaalde, je 273 procent meer voor jou, brandstof, zoals, Bijvoorbeeld benzine ten opzichte van een, jaar eerder is het thermorossi prijsstijging ook al flink 204 als we op europees niveau gaan kijken. We daarvoor hebben ze ook weer in iets andere maatstaf in ieder geval om inflatie te meten is de inflatie nog erger zelfs, je zou denken dat de haast niet kan maar toch wel dun dat geval stegen de consumentenprijzen met gemiddeld 37 net iets minder dan in de Hele eurozone want over het algemeen genomen in dat, gebied gaat het dus nog slechter lieten inflatie in oktober op, tot 41 procent en wat dat betreft is dat. Weer het, hoogste, niveau sinds juli 2000 en 8 bozer tijd om vanaf daar. We gaan kijken naar de koers en de koers, zullen optreden in view punt com en misschien vroeg hier nog, het volgende af want vandaag zijn namelijk de bank of england. Mogelijk met een, renteverhoging, gaan komen, daar door, arne spanningen, op, het economische, wereldtoneel, wat, toegenomen, maar ze doen dat niet ze laten de situatie voor nu in ieder geval ongewijzigd, heeft, ook, weer, zijn, slash, haar, effecten, op, alle, handen markten, even dat, je dat in ieder geval Weten ze wat gerommel ziet misschien bij de aandelen en doe het maar op komen dagen, om mee te maken hebben dat, speelt, nu, op, ons, eigen, een, bitcoin, weinig, eigenlijk op dit moment we zitten nog steeds in de zijwaartse, beweging dat, ga, je ook al heel, mooi Zien hier op de week candles bitcoin in amerikaanse dollar hart gedrukt data van bits, temp en zie, je al deze derde week, op rij die aard is een.

Plusje dat, klopt, 079 procent maar heel overtuigend is ie niet. En het past met name in de beweging die hier eigenlijk op drie weken op rij zien toch wel wat de week we proberen van alles een beetje naar in de brede van dit, zijn water, kanaal, maar, om namen, schijf gebeurt er weinig hier was dat een kleine Min waar dat we mee te maken aan de vorige week, een kleine, plus en ook op dit moment tot zover we zijn toch wel al weer, wat, ver, gevorderd er een deze week, lijkt dat, ook, weer, op, een, kleine plus zijwaarts is dus in ieder geval wat Op dit moment de boventoon voert ze kijken naar de dag bewegingen zie, je dat er daarbinnen dus wel van alles, wordt geprobeerd dat verklaart, natuurlijk ook die mix en daar boven en onderkant op de week. Candles ja, het wil, ergens, wel, maar, uiteindelijk zet het niet door. Je ziet dat, we hier natuurlijke all time aantikken we komen terug in dit, zou hij, bewaart, ze, gebied dan gaat, toch een, aantal, pogingen, doen, om hier, aan de bovenkant, uit te breken, eigenlijk voor, op, dit, uiteindelijk een, grote boel, vlek hier op, je de masten grote Snelle beweging omhoog, je de vlag beweging en iets wat naar beneden gerichte parallelle tramlijnen kanaal, dus, waar dat. We mee te maken krijgen en dat mag ook volop gebruik van van boven naar beneden zelfs iets zou onder aard en weer naar boven duidelijk, beweeg, een, aantal, dagen tegen de bovenkant, aan nu lijkt de dia, twee dagen geleden eindelijk te gaan, gebeuren, namelijk, hun daadwerkelijke uitbraak Uit zon boel, vlekje dat is over het algemeen natuurlijk goed nieuws en als we daar binnen wat verder gaan kijken kunnen misschien nog mooi zien op de vier uur candles krijgen, we daar nog eigenlijk ook weer met dit opwaartse, kanaal te maken, maar dat, blijkt, ook, meteen Een valkuil want die, uitbraak, hier, komt, niet verder dan dit punt.

We weten wel net boven dit niveau uit te komen belangrijke lijn was dat, overigens maar hier stopt at weer en zakken we terug je ziet dat. We hier een test gaan doen wereld de bovenkant van die, oude vlag lijkt slagen komen, even kortstondig onder terecht maar uiteindelijk gaan. We opnieuw bovendien bijna in diezelfde candle, je weer aan de boom, om van dit gebied op niet. We zakken weer terug voor een, nieuwe, test op deze ouder resistance, lijn blijkt, nu te gaan slagen. We zitten hier in het kruispunt een, beetje van het opwaartse kanaal en dit neerwaarts kanaal nou daar weet ons nu in ieder geval staan, het houden, ook, zie, je nu wel weer op deze vier uur en dan natuurlijk een, flinke, wikkelen, bovenkant, lijkt, dus, toch, nog, wat, Druk te overheersen, naar beneden toe tot zo ver en dat is natuurlijk. Zonde want het, als heel, mooi geweest als. We die uitbraak echt, konden gaan uitspelen en dan op weg naar het nieuwe koersdoel erg in de 80.000 hadden we dan weer over maar dat lijkt in ieder, geval voor, nu, nog te vroeg, voor, zullen, het nog, eventjes, wat, langer moeten door. Mogelijk met deze zijwaartse beweging heeft alle schijn van als, het dan gaat lukken die beweging omhoog, je gaan, we natuurlijk eerste tegen deze line lopen dan zullen wij de en haar mogelijk richting die 65 weer kunnen gaan om de bovenkant van dit, kanaal te gaan, testen maar. Als dat niet zon vaart, gaat blijven hangen of verlies hem hier, zelf ja, dan zou, het heel, goed, kunnen, een eeuw was het mij vraagt dat hier de onderkant van dit zijn wat ze kanaal op zijn minst in ieder, geval weer, even gaan aantikken dan is het.

Natuurlijk de hopen dat we daar blijven hangen, want we hebben nu te maken met een, nog, veel, grotere, opwaarts kanaal. We dat we het zoals hier natuurlijk ook, even bang waren voor zon beweging maar dat, zou er in het slechtste geval nog in kunnen zitten dat, moeten, wij, weer, gaan, kijken, naar, een, bedrag, rond de vijftigduizend, amerikaanse dollar, maar, zo ver is het allemaal nog niet zijwaarts Dat is misschien wel meest in lijn der verwachting op dit moment morgen vrijdag, dus, weer een nieuwe, give ow dat kan ik in ieder. Geval was verklappen iets heel, erg vets, natuurlijk, uit, onze, eigen shop shop en bijten, cd rek punt.

https://www.youtube.com/watch?v=brITKpnqr_o