Als van een, kunt, u nog, steeds videos, blijven maken, ook vriend, en of er nou goed gaat of over het slecht gaat en op dit moment, had feature ook op een, belangrijkste, poort level. Ik blijf boone is voor financieel in de komende maanden en daarna zou ik vandaag mijn positie, uitbreiden, bij, het portfolio, bij commerce met 1000 euro dan laat ik vandaag allemaal zien, ik leg, uit, waarom, dus laat me al snel, beginnen Muziek en laat ik direct het, openbare Kriebel portfolio, bij commerce, erbij pakken, als, je de vorige twee videos had bekeken maar, wist, je dat, viert een, op een bepaald moment honderd en acht procent in de plus stond en toen ik klaar was met de video en pas een, dag of twee dagen later bleek. Viert een stijgen en hoe bepaalt met was het. Zelfs 125a 130 procent rendement en dat heeft vier maanden tijd ze was ik hartstikke blij mee maar natuurlijk wel zo dat de nu flink wat rendement meer dus ingeleverde omdat bitcoin flink omlaag is gegaan maar dat, betekent, natuurlijk niet dat ik het vertrouwen verliezen in fiji want Ik verwacht in de huidige bol cycle dat fietsen in de komende, maanden nog, verder, blijft, stijgen, dus ja, zon flinke, daling, daar, profiteert, ik, graag van het, namelijk, niet wilde, het vuur, een slecht in het nieuws is gekomen dan bijvoorbeeld een, belangrijke samenwerking. China is stopgezet of dat, meerdere samenwerking zijn stopgezet of de bepaalde, insiders van 4t hebben besloten heel, veel vies, eten gaan verkopen dat is niet.

Het geval en heeft puur te maken met de koning bitcoin omlaag al komt omlaag en voordat ik overga op dit ruit mocht, je op zoek zijn, naar een, plat, monnik riep al de kopen, ik maak, gebruik van commerce, van haar bitcoin en altcoins en dan loopt, nu Ook een actie 4 mei ling, registreren en dan crypto kopen van minimaal, 100 euro ik krijgt eenmalig tot 31 december 10; euro gratis bitcoin zelf ontvangen dat, ook, 10 euro aan bitcoins weer, wel, zo, netjes, vandaag, om, open te, blijven dus in de beschrijving, zou ik, een, Linkje achter laten voor de mensen die genteresseerd zijn, om een account te openen, bij commerce en als ze besluiten registreer een vierde link, helpen dus het kanaal en dat zal altijd waarderen op dit moment zit viert zijn net boven support wat met, maandenlang christus was en het Idee achter investeren is dat. Je koopt opspoort en verkooptopper systence mee hoe vaak wordt het in investerings wereld juist omgedraaid want das toch al gaat, willen een, hoeveel mensen plots in stapelt ja, het gaat, alleen, maar, omhoog, gaat, het de volgende, dag omlaag, dus ja, bijvoorbeeld door bitcoin en deze vier twee Wat fijne gezakt is het minder interesse terwijl de haar viert een helemaal niks is veranderd. Je zou juist meer interesse moeten hebben vandaar dus, het nu ook, erg, genteresseerd men, om mijn, positie, uit te breiden want bij co, op support dat, doe, ik graag de laatste maanden sinds begin juni is het.

Drie keer persists, geweest op, het level, nulpunt 143 en begin. Ze te hebben geen fiets hij, eindelijk door, te twisten, het level, heen maar bitcoin, shakti 24 uur tijd met 11 procent en het doorbraak van vier themas vrije dus eind en ook nu nog steeds minimaal het is niet. Zo dat het door, sissen zijn ging en direct 20 steeg dus was eigenlijk geen sprake van support, op een ik level wat is er is, is was tussen zag al heel, snel dat 4 chain wit door. Rapport heen, zachte het was het ook heel, erg, duidelijk misschien. In het, einde van oktober het was opnieuw assistance, precies dat level en op 4 november. Dat is nu. Twee weken geleden met russische stoppen roken en toch in het ook hartstikke vlot omdat dit kon in die, periode ook, vrij stabiel was dus 4chan dat, alle ruimte, om gewoon lekker te stijgen. Je had het namelijk over de stijging van 30 in vijf dagen tijd en ik. Hoop: u bent met om een, soortgelijk scenario, dat bitcoin, dus, akkoord, gaat vinden en na een, daling van 15 in een week, tijd kom, je dus op dit moment in de buurt van 58, duizend dollar, tot 60.000 dollar wat weken lang het was als. We dat level van piek ooit behouden en we gaan bijvoorbeeld weer richting 62.000. A 63.000 dan is het duidelijk dat, er, weer, wat aan een ruimte is voor 4t dan kan het dus wie, wat, rij, een pot, staan tussen, het russisch, dus level en het level.

Waar ze op dat moment staan en als. We eventjes wat verder inzoomen en kijken naar de buurt shark van fiji een dan zie, je dus nu dat friet en echter onze poort hangt dus, als het bitcoin op dit moment de support, verlies op, 58 duizend dollar ja. Dat zal 4 zijn ook support verliezen dan kan, je gewoon echt niet omheen dus het is echter een with cursus uw, hart kwestie ik verwacht dat, bekoring sterk sport kan verwachten richting de 58, duizend dollar zoals. We de laatste weken vaker hebben gezien de staan daar namelijk ontelbaar veel paar woorden dus, echt, een, muur, aan mensen, die op dat moment, wilde kopen en dat, zal natuurlijk voor sommige dat, viert, weet, niets van afhangen net heeft maar het risico is er. Natuurlijk altijd want bitcoin uiteindelijk door de 58, duizend dollar gaat ja, we kunnen heel, veel, stop losses, geactiveerd worden de zal, het nog, verder zakken en als al 4g, waarschijnlijk nog, verder, zakken, als, zo lijkt het met alcohol, stel, je voor bitcoin strak met 15 dan zal 4T zakken met 25, tot 30 want altcoins die gaan altijd tot harde want je ziet het ook wel heel, goed terug in de laatste. Baby bitcoin is de zon. Lage gaat met 15 en in diezelfde. Periode is 4t gezakt met 28 het gaat, dus een, studie, harde, naar, beneden, maar ja, als we eenmaal hoog aan de kan, het ook witte studie sneller omhoog gaan dus daar ligt, het grote risico en het maakt natuurlijk ook nee in september door.

Vier, jane onderuit ging met 48 toen het support level, verloor jaar dofine dus, echt van en knip waar de website moet, je natuurlijk ook meenemen in je beslissing dit niet alleen maar dat, je kijkt hoe, ver kunnen. We zakken man support behouden, op, het belangrijke level en het volgende resistance level, ligt vanaf, het huidige, prijs level, zon 28 of zijn ogen vervolgens ligt, daar, boven, nog, een level van racistes na van op, het huidige punt is er. Op dit met de stijging nodig van 60 en als je dat voor elkaar krijgt ja, dan kom, je al heel, snel in de buurt van een, nieuwe all time iphone 4 chain terwijl de toen ik in de laatste maanden al heel, veel alcohol, zijn, hersteld, viert een Is nog niet hersteld bitcoin in theorie men, om, meerdere, keren nieuwe. All time is gezet. Dus het is ook een, realiteit 4chan dat, ze echt wat er in de wind gaan behalen en ik heb dus vertrouw in fiji, plus ik verwacht dat bitcoin omheen hoeveel support kan rekenen tussen de 8 en 50 en 60 duizend dollar snel bitcoins zak daar doorheen en Bijvoorbeeld gegaan naar de 52, duizend dollar, als een, belangrijke, gravel wat ik in de video van gisteren, behandelen ja, dan zalfie, zend. U nog, veel, verder dalen, naar bitcoin en natuurlijk ook weer niet onder de belangrijke level, komen van afgelopen maanden en dan is het. Dus ook win een lange weg te gaan want het zal, je namelijk zien dat, het huidige level.

Wat mogelijk support is meer, sterkers is een, zal zijn, maar mochten, we dus heel, erg ver door zwakke en dan zal ik alleen, nog, maar bij kopen het is dus. Wel zal dat ik in stapjes uitbreidt en dat ze altijd belangrijk ook, al ben ik, nu boers, ik ben natuurlijk, niet blind voor een, mogelijk bergsma die je wat, zich kan uitspelen over de komende paar weken daar moet ik dus ook op kunt anticiperen en zal dons Zijn dat ik al mijn, kapitaal meteen invit, stop en het zacht verder en ik heb geen geld meer over om extra bij te komen dus op dit moment blijf altijd geld aan de zijlijn staan mochten. We verder zakken mochten. We op niet men, inderdaad support vinden dan zal ik opgeven en de wel weer wat verkopen zodat de positie niet te groot gaat worden en ik kijk naar vooral naar, het volgende lus lift is level van zon, negen, tien, dollarcent, maar ja, daar moet, 4t van op Die punten is nog 28 voor stijgen en dat zal nog wel eventjes duren voordat ik over gehad met riet op portfolio, bij commerce en dus vier tegen uitbreiden met 1000 euro mocht, je vaker van dit soort videos, wilt zien, en je bent nieuw dit kanaal vergeet zeker Niet te abonneren ik zal het altijd de prijs stellen en een, like trouwens ook, goed laten, we overgaan op commerce want het, is natuurlijk tijd, om, mijn, vriend een, positie uit te breiden met 1000 euro ik gaf het aan in de intro van deze, video vind ik Dat ook eventjes laten zien want ja, ik, zal van alles, tegen, als ik te plaatsen in de weet.

U al heeft daadwerkelijk vertrouwen in vier chain en als, je kijkt naar mijn totale, positie van vier, kent mij, dit, openbare portfolio, bij commerce, dan zie, je dat, ik, 43, 1849 4chan bezit, dat, klinkt, hartstikke, veel misschien is het ook wel, veel, er, ligt, natuurlijk, echt aan, Je eigen situatie en is iets meer dan 5.000 euro dus ik bereid nu deze positie uit met 1000 euro dus het is ook weer niet zo dat, ik mijn positie bijna gaven willen vandaar dus dat net ook web aangegeven van mochten verder dalen dat is natuurlijk altijd Mogelijk op korte termijn prijsacties hartstikke, lastig te voorspellen, natuurlijk, zijn, er, altijd levels, van support assistance, maar, als, bitcoin een, besluit, om naar, 53 naar zwolle te, zakken ja, dat zal feature natuurlijk, ook, flink, dat, gaan, merken, dus, ik, zal, nu, mijn, positie, gewoon uitbreiden en mochten. We inderdaad van de zakken ja, kan ik altijd nog extra bij kopen, als het wel zal dat mocht, inderdaad 4t herstellen vanaf dit punt is echt support. We gaan weer lekker stijgen dan is toch heeft ook alweer tijd, om wat te verkopen wat dat, mijn positie niet te groot gaat worden, je kan namelijk niet oneindig uitbreiden en nooit. Had wind realiseren want dat, wordt, je risico gewoon te groot, dus ik, ga duizend euro kopen, zoals, ik, aangeeft, mijn missie, sophie geen dat is dat, is ja. Dat, zal, vast wel klopt het is een. Beetje lastig uitrekenen natuurlijk dus, ik druk op de koopknop en is er altijd eventjes, om, bevestigingsvenster van commerce, dat, je zeker weet dat, je de juiste transactie heb ingepland dat, je die deed, vooral, heb, mogelijke 10.

000 euro of honderden roven misschien een, hele, verkeerde, komt, het altijd. Even belangrijk om goed in de gaten houden, je ziet dus de transactiekosten 0 in totaal 1000 stuks dani daar, stuks 1000 euro voor zessen 700 stuks ik druk op, koop, nu, krijg, je altijd nog heel, eventjes, zo, laat venster en daarna alle, ter, bevestiging van dat, je Oor de door een is gekomen zoals nu geweldig jij kocht er inderdaad viertien dus voor nu komen aan het einde van deze, video dat, zeker eventjes in de coach weten hoe jullie denken over de komende paar weken heb, je op dit moment. Dat, je denkt ja. Misschien is het nog altijd, om, wat, winst te realiseren want ik denk dat, bij bitcoins fijne, kan zakken dus vier check dan meest zakken zodat, je misschien zelf ook aan t om bij te kopen laat, het zeker, even weten want zoals, je weet het dit is mijn. Toen ik geen financieel advies, ik ben geen, financieel adviseur doe daarom altijd zelf, onderzoek, voor, nu, binnen, keer, bedankt, voor kijken en als, je vaker van dit soort videos, wilt zien, vergeet, zeker, niet te abonneren en ik zie.

https://www.youtube.com/watch?v=pxOm3PyTBsA