L do v sao m, va qua th chng chng ti rt thoi mi nh vy chng ta phi nghin cu k, Ni chung b, ti Viettel nhng mnh ngh th ci tnh cnh, ny n s, khng ko di na pht sng khi m mnh, tm hiu, th, Mnh thy l c hai l do chnh dn ti th trng nh by gi, th nht, l micro v do bi cnh nn kinh t hin, ti v; ci th hai, l, micro, Vivo, N l, mt ci s, kin c bit: xy ra, khin tri, gic, cn Rt nh vy, ok, v, ch, thng lng v, cng chng, bao, cc bn, th, trt khi, con th, tr, ht sc t do rt, l d, mt tin, giy, bt, ch, Ging, nh, cc bn c; th d, dng nhng, like v ng, h, vy, cho, nn, l, Ngi nha, Ok, gi, cha bit nguyn nhn v m mt trong nhng nguyn, nhn, chnh ca, vic, th trng i xung ri chnh l, tnh, hnh, kinh, doanh m th trng to ln. I have one ch huy M cng b: t l lm pht l, 8.6 phn trm y lng ti bc, cc, k cao, so vi: vi: chc nm tr li y Thc, ra th ngi ta bit rng n cao ri m ti v, sc cao hn, so vi Mc m ngi ta d on cho, nn n mi to ra mt ci namecard in bn mt cc, nh hng, tiu cc, ti th trng, nu m cc bn, coi, nhng, video trc ca, mnh, v, ch Ngn Hng, ti chnh th, mnh c ni; l, t l Lm pht ca M th, gi y rt, l, cao v, ngn hng, Trung, ng, c b, h c gng, chng li ci vic, lm pht, bng, cch, l, tng li sut bn, no cha c th, t ht, i ri coi li hiu, r c bn; l t, L lm pht cng tng, cho, n l, ni hnh, Trung, ng hoc c phi cng ngy cng, tng cho mc li sut, ln m chng li cho, thng Pht, th, khi m thc li sut, ngn hng, cng, ngy, cng, tng, n s, dn ti l, vic cc; Cng ty h s hot ng, kh khn, hn, th, trng, n s c; nhiu do cc bn c, th d, dng, nhn, thy ci, chuyn, trn, th, trng c bit: l nhng, cng, ty, v, cng, ngh, gi c, phiu, ca, h, b, rt, th, thm, v, trung Thu gi c phiu, khng phi lc, no n cng, i i li cc bn nng, dn c nhng, cng ty, hot ng, nhn dn vn, i ln nhng m gi c phiu.

I xung nhng m tnh ny in chy li nhim, thp v cc hot ng, kinh doanh ca cc, cng, ty, n cng, thp lun, ngh, mnh, l, cng ty, One Piece: mt, chuyn, cng, ty, v, ci, t ln, nht, l, 7, hi phi sa thi, 260 nhn Vin v nhng cng, ty, v, cng ngh, ny kia, r, h c phi sa thi gn, 14 15 ci lng nhn, vin hi, v, restore th c bn, n cng, l, mt dng, tr, khi, vn, cho cc, cng ty, v, cng ngh, cho, nn, l, n khng, Phi chn b tnh cnh gi, cng, ang chi, nh, vy lun, cho, n trn, th, trng, b, r, Chc nhu, t h, ch, t nhng ci; u t m ri ro keo nhiu loi, nhn, v d, nh, l, c phiu, restore h, ch, vo tin, ci, khc, T ri ro hn V d, nh tri, phiu, m d on l, ci, tnh hnh, ny n s, cn tip tc din, ra dy ri di t, nht, l, t gi, ti, cui nm cho nn, l, cc bn c nhng phng php, chun b cho cc, chin Lc, u t cc bn Nguyn, nhn, vi, m C phi cc bn bit c: th cc bn, khng, l, mt trong, nhng, ci, ng, con m rt gi, nng, nht, trong, thi gian, va qua ch l, vo nguyn, nhn, chnh ca; hin l do hc, ph d N c tn l celsius Nh M bit sp ti th lm sp, chuyn, ln, kinh nghim, chp con; u tc, l h, ch t rt, kh, Quc sang Phc c sch, th, nng cp, ny c din, ra trn on sn theo di ng, n, cn cng nhiu Cng tt c sch vi li nhng, ci vali, beta m nhng, nng cp, ny cc bn s, theo, ca, cc, bn, ri, Khi, m, ci, nng, cp Ci, i ma din, ra, ri, th cc bn s nhn li c theo, ca, cc, bn, m, trong, ci, thi, Gian cc bn, sc, th cc bn s c; nhn li th s, h, n, lm c g, n, cho, php cc, bn s; s; dng, trn, cc; nn, tng, ca, n, th, khi, mi, mt st mt s; lm trn, ci, nn, tng, ca, xe, th, n s; Cho cc bn mt ci, t cn c tn; l este s; dn tc, l, vit to Spec theo; l, ci, kt, thc, mnh, m n ging, nh mt k, chng nhn, ra c rt, nhiu v, cc bn, st nh theo; Huyn vi li ci, nn, tng, xe, Sirius v khi m ci, vic nng, cp ca, cc; nn tng, l, theo di ln, sunfone phi tc, th bn c; th, dng ci, st theo dng, ny cc bn; nh li thng, ny s, gip, cho, nn, c bn, l, 1, SGK m c gi, tr, bng, 1 tags N ni, l, n ging, nh, l, unti, Lumia c, lm bng 1 C th y l mt este e rng l, bng mt th theo, nhng m: u c dm! I lun n m ng bao gi c nh mong mun bn, n, l, ngay, cho ban.

U l mt este theo, rng n, khng, nn c gi, l bn s, dng, l ta, i mt em theo, l c th do cc bn c cc: este l, trong, tng, lai, cc bn phi. I l xy ra s lm c cho, nn, l, ci s, gp, L, ra, n, phi c gi, tr, thp, hn, l, mt hiu, lm m cc bn c; th hin, ti v; cng, chnh, l, thc, t mt cch, tt c hiu, rng, n vui, hi gi; Bng chnh xc l, mi theo, lm g n c gi, l, khng, chm, 99.000 nn xong ri, khng dm chng, minh tn, hiu ri, Ba Cng, ngy, ci, gi n cng. I xung n khng chm 94 thm ch thp nht l, khng ging 92 lp lun hin gi, nh, mnh, thy l, mt este theo, dng, l, bng 0949, khng c gi, chnh, xc, l, bng, mt tin, th y Ci, ny c hin, tng, iPad m cc bn, Hay nghe ti t l, ci, hin, tng m gi, tr ca, mt ci, Phong Thnh cng, ngy, n cng, tt ra, khi, ci, gi c nh M ngi, ta s, cho, n, ban; u v: khi m ci, chuyn b, bt n xy ra ci; nh? U t hp cng phi s na khi, h, nh, l, ci? U t ca, h, c m bo bi mt ci loi, ti sn ri, nhng m n khng phi nh vy ngoi ra, sau n, cn l, ra thm chuyn l ti sn ca series, ch c 27 phn trm n Theo, em, l, lin, quyn, tc, l, h C: th s dng s; hiu lng xi; c; lin, thi, cn li l, 44 phn, trm, l, este helium v; hai mi chn, phn, trm, l, exilim, tm, ardor, kinh, tc, l, s, khng, t dng, lun; v, em, trong, vng, cch, nh, l, loi, thng, cho, ti Bn nm na Khi m ci g Bt, cng ngy, cng, din, ra v, ngi ta pht hin, ra, l cc, cng, ty, khng c qu, nhiu, l, Qu, ci m.

I t este theo dng theo dng cho h, thy thy dn ti mt ci xe Lexus, Tc, l, ci, nh, t h, mun bn, cch thu, cn phi lm ra v; li th m s; c; ban! U ca: h, ngi ngi, nghe h, i qun ci t cnh st ny theo nh vy, ch, n khin cho, ci, gi, ca, sng, gn, tt, c nh, trn, back ra, khi, ci, gi, ca, anh s c; mng; u v, nu c ch, pht r, rng trn, Xy ra th ci s, gip b, gi v, n stack theo, dng bn theo, rng cng, ngy, cng, ln, hng, dn, ti l, cng, ty xe, p s b, chng b, chn y t, l, n ging, nh, l, ust, l, Luna, cho, n l, ngy 12, thng 6 va qua l, cng ty xe Sirius l, h, tuyn b, l h, ng bng, tt c cc: giao dch chuyn qua ch kh khn g trnh hin thc ha ci vic su cng, st ngy thng gn sp sa Sp sp ging, nh, khng Ti ngoi v; Nu mt cng ty sao qua th s c: kh nng, l, nhng, ci, ng, st ny s, gp s, khng, bao, gi, c; ch, l, thnh, ny, xem, cho; ban; u cho, nhng, ngy! U tin tit din mt lt phone ln, nh, l, Sis, h, ng bng, ti khon v, gn nh, l, sp, ng, ca to l, mt p, lc, rt, ln, ti ci gi, ca, ng, theo c cng, nh, l, gi, ca, c th, trng Chng, ti hin.

https://www.youtube.com/watch?v=f-1iUNyzwrE